Máy gấp giấy | Máy gấp giấy mini

Máy gấp giấy | Máy gấp giấy mini

Máy gấp giấy | Máy gấp giấy mini của hãng rowe có tốc độ nhanh, dễ dùng và ít tiếng ồn.