5,000,000 đ

Plustek ePhoto - Plustek ePhoto Z300

1,900,000 đ

Plustek OS2680H - Plustek OpticSlim 2680H

Báo giá

Plustek PS3180U - Plustek SmartOffice PS3180U

Báo giá

Plustek PS30D Plus - Plustek SmartOffice PS30D Plus

Báo giá

Plustek PS3150U - Plustek SmartOffice PS3150U

15,800,000 đ

Plustek PS3140U - Plustek SmartOffice PS3140U

11,800,000 đ

Plustel PS388U - Plustek SmartOffice PS388U

Báo giá

Plustek PS188 - Plustek SmartOffice PS188

8,812,000 đ

Plustek PS186 - Plustek SmartOffice PS186

22,200,000 đ

Plustek A280 - Plustek A280 Esential

27,500,000 đ

Plustek A350 - Plustek eScan A350

36,000,000 đ

Plustek A300 plus -Plustek OpticPro A300 plus

Báo giá

Plustek 3900 - Máy scan Plustek OpticBook 3900

1,500,000 đ

Plustek 2610 - Máy scan Plustek OpticSlim 2610

Báo giá

Plustek 1680H - Máy scan Plustek OpticSlim 1680H (Sản phẩm ngừng sản xuất)

28,100,000 đ

Plustek A250 - Máy scan Plustek eScan A250