FSI trúng gói thầu về “số hóa tài liệu” tại Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Hà Nội

Đánh giá

Ngày 27/12/2013, FSI đã chính thức nhận được thông báo đã trúng gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu kho tư liệu số” thuộc dự án “Số hóa tài liệu lưu trữ của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội giai đoạn 1”

Tham gia dự án “Số hóa tài liệu” này gồm 3 đơn vị cùng liên danh sau:
– Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin Địa lý EK
– Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
– Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI
Trong dự án này FSI tham gia hạng mục quét toàn bộ kho tài liệu của khách hàng từ năm 2005 trở lại đây.

Quy trình số hóa tài liệu của FSI

FSI đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, thiết bị, máy móc cả về số lượng và chất lượng để nhằm hoàn thành tốt nhất hạng mục của mình.

Bài viết cùng chủ đề:
FSI tự hào trúng gói thầu về “Số hóa tài liệu” của Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội