Tìm thấy 1 kết quả

Dạy và học online hiệu quả với giải pháp phòng họp ảo và công nghệ xử lý hình ảnh

Mặc dù dịch bệnh corona tại Việt Nam đã tạm thời được đẩy lùi, nhưng hệ thống giáo dục vẫn phải duy trì các hình thức học online để chủ động ứng phó với các trường hợp xấu tương tự có thể xảy ra. Một trong những công cụ giúp giáo ...
Xem thêm