Kết quả tuyển dụng vị trí nhân viên Kế toán bán hàng

921 Views
Trước hết, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI xin trân trọng cảm ơn tất cả những ứng viên đã dành thời gian để tham gia thi tuyển vào vị trí “Nhân viên kế toán bán hàng” ngày 24/10/2011 vừa qua

 
 
 
 
 
Sau khi hội đồng tuyển dụng chấm thi, kết quả được công bố như sau :
 
STT
Họ tên
 Kế toán 
 Excel 
 IQ 
1
Mai Thị Thanh Thúy
 5/20 
 11/15 
 3.8/18 
2
Nguyễn Thị Phương
 6/20 
 10/15 
 7.3/18 
3
Đào Thị Huyền Trang
 10/20 
 11/15 
 7.3/18 
4
Phạm Thị Mỹ Anh
 7.5/20 
 6/15 
 5.8/18 
5
Tạ Thị Thu Trang
 7/20 
 6/15 
 5.3/18 
6
Vũ Thị Ngọc
 9.5/20 
 4/15 
 4.8/18 
7
Trần Thị Thanh Vân
 13.5/20 
 10/15 
 10/18 
8
Nguyễn Thị Mỹ
 9/20 
 12/15 
 6.1/18 
9
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 8.5/20 
 12/15 
 7.3/18 

 

Xin chân thành cảm ơn.

************************************************

Phòng Hành chính Nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI