Máy scan film | Máy scan phim chuyên nghiệp


Máy scan film | Máy scan phim


Máy scan film plustek có thể đáp ứng được các yêu cầu quét phim âm bản của các đơn vị doanh nghiệp với chi phí giá thành rẻ