CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI

FSI là công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam. Với hơn 16 năm kinh nghiệm, FSI đã và đang cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các giải pháp chuyển đổi số chuyên nghiệp theo định hướng lấy dữ liệu làm trọng tâm.

NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM