Máy scan hộ chiếu | Máy scan danh thiếp plustek


Máy scan hộ chiếu | Máy scan danh thiếp plustek


Được thiết kế chuyên dụng để quét hộ chiếu, hay các loại thẻ khác như thẻ căn cước, bằng lái, thẻ bảo hiểm y tế hay thẻ ngân hàng, chắc chắn máy scan hộ chiếu-Plustek sẽ là một bộ phận cần thiết trong khối hoạt động khổng lồ của mình.