Quý khách hàng lưu ý: FSI chỉ nhận bảo hành theo giờ hành chính: Sáng từ 08h - 12h, chiều từ 13h30 - 17h30. Thứ 7 làm việc buổi sáng - Chủ nhật nghỉ. Hoặc liên hệ Trung tâm kỹ thuật - Bảo hành để được hỗ trợ. Điện thoại: 0243.767.5677-ext 16|0973.777.168