Máy gấp giấy | Máy gấp tài liệu

Máy gấp giấy | Máy gấp tài liệu

Máy gấp giấy | Máy gấp tài liệu của hãng Rowe có tốc độ nhanh, dễ dùng và ít tiếng ồn.