Máy scan hộ chiếu passport | Máy quét hộ chiếu danh thiếp plustek


Máy scan hộ chiếu | Máy scan danh thiếp plustek


Máy scan hộ chiếu passport của hãng plustek được thiết kế chuyên dụng để quét hộ chiếu, danh thiếp hay các loại thẻ khác như thẻ căn cước, bằng lái, thẻ bảo hiểm y tế hay thẻ ngân hàng, chắc chắn máy scan hộ chiếu-Plustek sẽ là một bộ phận cần thiết trong khối hoạt động khổng lồ của mình.