Máy scan phẳng SMA | Máy quét phẳng SMA


Máy scan phẳng SMA | Máy quét phẳng SMA


SMA mang đến những máy scan phẳng có khả năng scan tài liệu khổ lớn như bản dồ, tranh, ảnh, các bản vẽ kỹ thuật... Các máy có thể tháo dỡ và lắp đặt dễ dàng cực kỳ tiện lợi cho người sử dụng.