Back4Sure Portable – Công cụ miễn phí sao lưu dữ liệu

Đánh giá

Portable Back4Sure là một công cụ miễn phí cho phép người sử dụng nhanh chóng tạo ra các bản sao lưu của tài liệu, hình ảnh, nhạc, video … quan trọng trên hệ thống của bạn.

 

 

Các tập tin sao lưu có thể được phân phối trên tất cả các hệ thống máy tính, trên các ổ đĩa khác nhau. Back4Sure sẽ tập hợp tất cả các file mà bạn đã chọn để sao lưu và tạo một bản sao của chúng vào một thư mục đích do bạn chỉ định. Các thư mục riêng lẻ sẽ được chương trình tự động sao lưu vào một thư mục đích, do đó, tất cả các file sẽ được lưu trữ an toàn và dễ tìm. Back4Sure sẽ chỉ sao chép các tập tin đã thay đổi kể từ khi sao lưu lần cuối cùng, nên ngay cả khi có một số lượng lớn của các tập tin được sao lưu thì nó cũng khá nhanh.

Bạn tải về bản cài đặt tại đây hoặc bản portable tại đây.

 

Dưới đây là một số tính năng chính của Portable Back4Sure:

1. Dễ dàng lựa chọn thư mục:

Bạn có thể dễ dàng chọn nhiều thư mục nhỏ từ các cây thư mục để đưa vào các thiết lập sao lưu. Cũng như dễ dàng loại bỏ các thư mục nhất định từ danh sách các thư mục sao lưu dự phòng.

2. Hệ thống lọc hiệu quả:

Bạn có thể dễ dàng tạo ra các thiết đặt bộ lọc để xác định các tập tin sao lưu hoặc loại trừ khi chương trình tiến hành sao lưu dự phòng. Và điều này không chỉ cho việc sao lưu toàn bộ, mà còn cho các thư mục cá nhân.

3. Nén thư mục sao lưu với nhiều cấp độ nén

Dữ liệu sao lưu có thể được lưu với một định dạng nén do bạn chỉ định. Nếu muốn bạn có thể dễ dàng đóng gói tất cả các dữ liệu sao lưu vào một thư mục duy nhất với các cấp độ nén khác nhau. Bằng cách này bạn có thể tránh được việc lưu trữ dữ liệu với số lượng lớn và cải thiện an toàn tổng thể của bạn quá trình sao lưu.

4. Xoá cây thư mục nguồn:

Sử dụng chức năng dọn dẹp của Back4Sure bạn có thể dễ dàng loại bỏ những tập tin từ thư mục đích mồ côi.

5. Xem lại thông tin quá trình sao lưu:

Tất cả các quá trình sao lưu dữ liệu đều được chương trình tự động “ghi chép” lại dưới dạng văn bản. Và bạn có thể dễ dàng truy cập lại để theo dõi quá trình sao lưu trước đó. Bạn có thể chỉ định số tập tin Log tối đa mà chương trình lưu lại

6. Tạo liên kết trên Desktop với các công việc sao lưu thiết lập:

Bạn có thể dễ dàng tạo ra một liên kết trên Desktop để mô tả một công việc sao lưu từ bên trong chương trình, từ đó công việc sao lưu có thể được thực hiện trực tiếp đơn giản chỉ cần kích đúp vào tập tin đó trên Desktop để thực hiện.

7. Di động hoặc cài đặt:

Bên cạnh việc cung cấp tập tin để người sử dụng cài đặt trên hệ thống, chương trình còn một phiên bản nén dạng Portable để bạn có thể sao chép, lưu trữ và sử dụng trên USB dễ dàng.