Kodak ra mắt phiên bản Kodak Capture Pro Software, v2.5

Đánh giá

Ngày 01/03/2010, Hãng Kodak tiếp tục cải tiến và mở rộng các tính năng của danh mục sản phẩm Kodak Capture Pro Software bằng việc tung ra 2 phiên bản mới, KODAK Capture Pro Software, v2.5 và KODAK Capture Pro Software Auto Import Edition. Hai phiên bản này chứa các tính năng cải tiến quá trình doanh nghiệp quản lý tài liệu được quét và tập tin kỹ thuật số. Sản phẩm dự kiến được phân phối vào tháng 4/2010.

Ông Tony Barbeau, Tổng Giám Đốc mảng Số hóa dữ liệu, nhóm Giải pháp kinh doanh và dịch vụ Kodak cho biết: “Capture Pro Software hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tiến hành quy trình sao chụp với giá cả phù hợp, tính năng vượt trội để họ thay đổi cách thức thực hiện, quản lý và trao đổi thông tin quan trọng. Chúng tôi căn cứ vào đầu vào của khách hàng để phát triển một bộ công cụ cho Capture Pro Software, v2.5 và tất cả các phần mềm Auto Import Edition mới, nâng cao tính chính xác và linh hoạt. Do chức năng trích xuất dữ liệu tăng lên nhằm cải thiện kết nối với hệ thống MICROSOFT SHAREPOINT, bao gồm SHAREPOINT 2010 và các giải pháp SaaS đang được cải tiến, tất cả những ứng dụng này cho phép doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, dễ dàng hơn.

Với chức năng mới trong việc số hóa công việc giấy tờ, Capture Pro Software, v2.5 mang lại nhiều ứng dụng khác nhau như: tài khoản phải thu, quy trình ra quyết định và chuyển đổi hồ sơ. Khả năng mở rộng của Capture Pro Software, v2.5 là một phần của quy trình thông thường, bao gồm tính năng được cải tiến để tự động bắt đầu quá trình cụ thể khi quá trình xử lý kết thúc, cho phép tích hợp thành những quy trình tùy chỉnh. Điều này giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khác nhau để phát triển quá trình phê duyệt, kiểm toán đầu cuối và các quá trình kinh doanh khác một cách mạnh mẽ. Dựa trên những đặc tính tự động của phiên bản v2.0 năm ngoái, Capture Pro Software, v2.5 cũng làm tăng tốc độ và tính chính xác. Các chức năng mới được bổ sung tính linh hoạt khi nạp và trích xuất dữ liệu trên các tập tin PDF có sẵn, bảo quản tên tập tin để trích xuất và cải tiến việc tự động phân loại tài liệu một cách khoa học.

Tất cả các phần mềm Kodak Capture Pro Software Auto Import Edition đều tạo ra một nền tảng sao chụp chuyên dụng cho môi trường làm việc không có chiếc máy quét kèm theo, khả năng xử lý ảnh quét mạnh mẽ tương tự như Capture Pro Software. Auto Import Edition là giải pháp lý tưởng để kiểm tra và nạp ảnh quét, thông tin vào ứng dụng doanh nghiệp. Sản phẩm mới cũng trở nên nhất quán hơn và bảo hộ đầu tư của doanh nghiệp trong các thiết bị chụp phân cấp, giúp giảm tổng chi phí thực hiện. Auto Import Edition sử dụng các tính năng từ Capture Pro Software để hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức quản lý ảnh quét và hồ sơ từ những nguồn chia sẻ khác nhau. Tính năng hình ảnh hóa tài liệu cho phép người dùng trích xuất, nạp và xuất nội dung, dữ liệu. Các chức năng trích xuất và xuất có thể nhập dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc, bất kể nguồn gốc của hình ảnh, bao gồm fax, e-mail, chức năng đa thiết bị ngoại vi, kho hình ảnh, máy quét chuyên ngành và các thiết bị khác…


Ông Tim Mortenson, Giám Đốc mảng Giải pháp phần mềm, Số hóa tài liệu, nhóm Giải pháp kinh doanh và Dịch vụ của Kodak cho biết: “Giảm việc nhập liệu thủ công và tăng tính toàn vẹn dữ liệu là điểm chính yếu đằng sau một loạt những cải tiến mới này. Khách hàng của chúng tôi có nhu cầu rất cụ thể cho phần mềm sao chụp tài liệu, như thiết lập một lộ trình kiểm toán. Chức năng dán nhãn hình ảnh được mở rộng giúp các doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát dữ liệu thay đổi và cố định, có thể được nhúng vào như một phần của hình ảnh vật lý, ví dụ, để hiển thị siêu dữ liệu mà có thể không được hiển thị trên mỗi trang của bản gốc”.


Một giao diện chương trình ứng dụng mới cung cấp việc xác nhận các tùy chỉnh dữ liệu. Ngoài tính năng có sẵn để trích xuất tự động, người dùng cũng có thể sử dụng giá trị nhập vào lần cuối để trích xuất thủ công. Nâng cao tính năng nhận dạng ký tự quang học (OCR) bao gồm các từ điển tùy chỉnh, đầu ra như văn bản và nhiều lựa chọn ngôn ngữ cho OCR đầu ra.

 

Ông Mortensen nói: “Khách hàng ngày càng cần các ứng dụng sao chụp có thể tự động hoá quy trình quản lý doanh nghiệp từ đầu đến cuối mà bị ảnh hưởng bởi các văn bản giấy. Capture Pro cho phép người dùng tận dụng đầy đủ các công nghệ số hóa tài liệu có sẵn. Doanh nghiệp có thể đầu tư trong ứng dụng này để bắt đầu quy trình kinh doanh quan trọng, đáp ứng nhu cầu và cung cấp cho nguồn nhân lực của họ có quyền truy cập nhanh đến các thông tin số hóa”.