Lich thi đấu LG CUP mở rộng 2010

Đánh giá

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của quý doanh nghiệp, Qu‎í khách mời, để “GIẢI BÓNG ĐÁ LG CUP MỞ RỘNG 2010 – CHÀO ĐÓN ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG” sẽ thực sự là giải bóng đá mở rộng giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp, các đơn vị khách mời thông qua tinh thần thể thao cao đẹp. Sau đây là thông tin chi tiết về

LỊCH THI ĐẤU LG CUP MỞ RỘNG 2010

 

BẢNG THI ĐẤU

BẢNG A: A1, A2, A3, A4

BẢNG B: B1, B2, B3, B4

BẢNG C: C1, C2, C3, C4

BẢNG D: D1, D2, D3, D4

BẢNG E: E1, E2, E3, E4

BẢNG F: F1, F2, F3, F4

BẢNG G: G1, G2, G3, G4

BẢNG H: H1, H2, H3, H4

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ

Ngày đấu

Mã trận

Sân số

Thời gian

Cặp đấu

Kết quả

VÒNG 1

12/09

A

1

10h30-11h30

A1-A2

 

 

2

10h30-11h30

A3-A4

 

B

3

10h30-11h30

B1-B2

 

 

4

10h30-11h30

B3-B4

 

12/09

C

1

14h00-15h00

C1-C2

 

 

2

14h00-15h00

C3-C4

 

D

3

14h00-15h00

D1-D2

 

 

4

14h00-15h00

D3-D4

 

12/9

E

1

15h00-16h00

E1-E2

 

 

2

15h00-16h00

E3-E4

 

F

3

15h00-16h00

F1-F2

 

 

4

15h00-16h00

F3-F4

 

12/09

G

1

16h00-17h00

G1-G2

 

 

2

16h00-17h00

G3-G4

 

H

3

16h00-17h00

H1-H2

 

 

4

16h00-17h00

H3-H4

 

19/09

A

2

8h00-9h 00

A1-A3

 

 

1

8h00-9h 00

A2-A4

 

B

4

8h00-9h 00

B1-B3

 

 

3

8h00-9h 00

B2-B4

 

19/09

C

2

9h00-10h00

C1-C3

 

 

1

9h00-10h00

C2-C4

 

D

4

9h00-10h00

D1-D3

 

 

3

9h00-10h00

D2-D4

 

19/09

E

1

14h00-15h00

E1-E4

 

 

2

14h00-15h00

E2-E3

 

F

3

14h00-15h00

F1-F4

 

 

4

14h00-15h00

F2-F3

 

19/09

G

1

15h00-16h00

G1-G4

 

 

2

15h00-16h00

G2-G3

 

H

3

15h00-16h00

H1-H4

 

 

4

15h00-16h00

H2-H3

 

26/09

A

2

8h00-9h 00

A1-A4

 

 

1

8h00-9h 00

A2-A3

 

B

4

8h00-9h 00

B1-B4

 

 

3

8h00-9h 00

B2-B3

 

26/09

C

2

9h00-10h00

C1-C4

 

 

1

9h00-10h00

C2-C3

 

D

4

9h00-10h00

D1-D4

 

 

3

9h00-10h00

D2-D3

 

26/09

E

1

14h00-15h00

E1-E3

 

 

2

14h00-15h00

E2-E4

 

F

3

14h00-15h00

F1-F3

 

 

4

14h00-15h00

F2-F4

 

26/09

G

1

15h00-16h00

G1-G3

 

 

2

15h00-16h00

G2-G4

 

H

3

15h00-16h00

H1-H3

 

 

4

15h00-16h00

H2-H4

 

 

VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

26/09

TK1

1

8h00-9h 00

NHẤT A

NHÌ B

TK2

2

8h00-9h 00

NHẤT B

NHÌ A

TK3

3

8h00-9h 00

NHẤT C

NHÌ D

TK4

4

8h00-9h 00

NHẤT D

NHÌ C

26/09

TK5

1

9h00-10h00

NHẤT E

NHÌ F

TK6

2

9h00-10h00

NHẤT F

NHÌ E

TK7

3

9h00-10h00

NHẤT G

NHÌ H

TK8

4

9h00-10h00

NHẤT H

NHÌ G

 

VÒNG TỨ KẾT

17/10

TK1

1

8h00-9h 00

 T-TK1

T- TK2

TK2

2

8h00-9h 00

 T-TK3

T- TK4

TK3

3

8h00-9h 00

 T-TK5

T- TK6

TK4

4

8h00-9h 00

 T-TK7

T- TK8

VÒNG BÁN KẾT

24/10

BK1

1

8h00-9h 00

TK1

TK2

BK2

2

8h00-9h 00

TK3

TK4

CHUNG KẾT – BA TƯ

31/10

Tranh giải 3

1

8h00-9h 00

Thua BK1 – Thua BK2

Chung kết

2

9h00-10h 00

Thắng BK1 – Thắng BK2