Máy tính nhận lệnh nhưng không thể scan được

Đánh giá

Để khắc phục máy tính nhận lệnh nhưng không thể scan được thì các bạn có thể làm theo các bước kiểm tra dưới đây

Máy tính nhận lệnh nhưng không thể scan được


Việc máy scan không thể scan mặc dù máy tính đã nhận lệnh thì các bạn tiến hành các bước kiểm tra như sau 

Bước 1: Hãy kiểm tra lại kết nối giữa máy tính và máy scan của bạn

Bước 2:  Nếu có thông báo lỗi thì kiểm tra trong hướng dẫn sử dụng

Bước 3:  Kiểm tra các tiến trình trong mục Task Manager

Bước 4: Tắt bớt những ứng dụng, phần mềm không cần để giải phóng Ram máy tính

Bước 5:  Khởi động lại máy tính và thử lại 

Nếu máy scan vẫn chưa sử dụng được thì các bạn có thể đến đơn vị sửa máy scan gần nhất để kiểm tra lại hoặc có thể liên hệ đến FSI để tư vấn và sửa chữa