Máy scan ROWE Scan 450i | Máy quét ROWE Scan 450i

Rowe scan 450i, công nghệ bảo vệ bởi các bằng sáng chế, siêu tốc độ USB 3.0 + RES, 2400 x 1200 dpi quang học, điện toán đám mây enableed
Danh mục: