Qidenus SMART Book Scan 4.0

Máy scan Qidenus SMART Book Scan 4.0 sử dụng Công nghệ chụp các cảm biến CMOS mới nhất mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội.
Danh mục: