Qidenus ROBOTIC Book Scan 4.0

Máy quét robot Book Scan 4.0 là một máy scan sách tốc độ cao. Máy có một điều khiển trang và giá đỡ hình chữ V, Máy 3 in1 với chế độ thủ công tích hợp cho phép xử lý bất kỳ chất liệu tài liệu nào.
Danh mục: