Plustek A300 plus -Plustek OpticPro A300 plus

36.000.000 

OpticBook A300 Plus có thể quét một trang khổ A3 trong khoảng 2,48 giây hoặc một cuốn sách 200 trang 8,5 x 11 ”trong khoảng 20 phút

Danh mục: