Thông báo nghỉ đi du lịch hè 2013 – FSI

Đánh giá

Thông báo nghỉ đi du lịch hè 2013 – FSI

Thông báo nghỉ đi du lịch hè 2013 – FSI

Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Phát triển Công nghệ FSI xin trân trọng thông báo lịch nghỉ đi du lịch hè 2013 – FSI đến toàn thể Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý như sau:

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ đi du lịch hè 2013 – FSI
—————

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý
Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Phát triển Công nghệ FSI xin trân trọng thông báo lịch nghỉ đi du lịch hè 2013 đến toàn thể Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý như sau:

  • Bắt đầu nghỉ lễ từ Thứ sáu, ngày 26/07/2013 (tức ngày 19/6/2013 âm lịch)
  • Bắt đầu làm việc trở lại vào Thứ Hai, ngày 29/07/2013 (tức ngày 22/6/2013 âm lịch)

Vậy xin gửi tới Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý để tiện cho việc sắp xếp công việc cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Thông báo nghỉ đi du lịch hè 2013 – FSI