Tìm công nghệ vượt trội cho giải pháp số hóa tài liệu

Đánh giá

Việc số hóa văn bản, giấy tờ, tài liệu không chỉ giúp các cơ quan, đơn vị lưu trữ, bảo quản vĩnh viễn tài liệu mà còn quản trị, tổ chức và khai thác các nguồn thông tin khổng lồ phục vụ việc đưa ra các quyết sách quan trọng tức thì trong các hoạt động hành chính và kinh doanh hàng ngày.

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, quản lý và khai thác tài liệu điện tử, đồng thời tiết kiệm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động, ngày 8/4 tới, Hội thảo “Công nghệ vượt trội cho giải pháp số hóa tài liệu” sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển công nghệ (FSI) tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo sẽ đề cập đến những giải pháp đột phá về tính chuyên nghiệp trong việc quét tài liệu, tách bộ, lập chỉ mục, xử lý hình ảnh sau khi quét và giải pháp về quản lý, khai thác tài liệu tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo tài chính điện tử