FSI tự hào trúng gói thầu về “Số hóa tài liệu” của Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội

Đánh giá

FSI vinh dự là đơn vị trúng gói thầu “Số hóa hồ sơ, xây dựng dữ liệu chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Vào ngày 18/11/2013, FSI chính thức nhận được thông báo trúng thầu dự án “Số hóa hồ sơ, xây dựng dữ liệu chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Quy trình số hóa tài liệu

Đây là một trong các dự án số hóa có giá trị lớn trong thị trường số hóa tài liệu tính đến thời điểm hiện tại với 2 đầu việc chính là:

– Số hóa hồ sơ gồm: phân loại và đánh giá tài liệu, scan tài liệu, nhập dữ liệu với nhiều loại khổ giấy khác nhau từ A4 đến A0

– GIS hóa hồ sơ chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật gồm các việc chính: nhập dữ liệu, biên tập dữ liệu, kiểm tra sản phẩm CSDL,  bảo trì CSDL.

Các thiết bị được sử dụng triển khai gói thầu gồm:
 

Dự kiến gói thầu sẽ bắt đầu từ ngày 2/12/2013 và hoàn thành vào ngày 30/6/2014
 

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, FSI đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn đào tạo bố trí nhân sự tham gia cũng như chuẩn bị các thiết bị phần cứng và phần mềm cùngcác trang thiết bị kèm theo để phục vụ công tác số hóa.
 

Sau khi dự án hoàn thành, chắc chắn sẽ mang đến một diện mạo mới việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của viện quy hoạch xây dựng. Các hồ sơ, văn bản được quản lý một cách khoa học, giúp việc tra cứu, sử dụng thông tin trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc.
 

Để biết thêm thông tin về Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có thể tham khảo thêm tại: http://vqh.hanoi.gov.vn/