Kodak i1180 – Máy scan Kodak i1180

Máy scan Kodak Scanmate i1180 quá trình giao dịch với tốc độ của doanh nghiệp. Quét tài liệu và nắm bắt thông tin, trích xuất dữ liệu và xử lý tài liệu một lần. Hưởng lợi từ một giao diện trực quan, dựa trên biểu tượng màu sắc. Sẵn sàng để kết nối với thin client/trình duyệt dựa trên kiến trúc. Hãy tận dụng tiết kiệm các chi phí liên quan.
Danh mục: