Kodak i2900 – Máy scan i2900

97.000.000 

Máy scan i2900 là một quay máy quét máy tính để bàn A4 mạnh mẽ với một máy quét phẳng sách cạnh khéo léo xây dựng ngay trong. Nó có 250 tờ nạp / thang máy và tốc độ thông lượng cao ổn định, ngay cả khi chụp ảnh hai mặt và màu văn bản lên đến 300 dpi.
Danh mục: