Máy scan Contex IQ Quattro 4450

IQ Quattro là thế hệ máy quét CIS thứ 4 của Contex. Nó kết hợp công nghệ mới nhất để phù hợp với yêu cầu của khách hàng về hình ảnh chất lượng cao hơn, tốc độ quét nhanh hơn và dễ sử dụng vô song.
Danh mục: