Máy scan Contex IQ Quattro 44 MFP Repro

Một giải pháp MFP từ Contex có thể biến máy in mới và hiện có thành máy photocopy, mang lại cho bạn sự linh hoạt mà bạn cần mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và tính linh hoạt.

Danh mục: