Máy scan Contex SD One+ 36

Máy quét khổ lớn đầy đủ tính năng của bạn. Nó nhỏ gọn và không phô trương, nhưng có tất cả các tính năng bạn cần.
Danh mục: