Máy scan Contex HD Ultra X 3690

Dòng máy scan HD Ultra X tạo ra để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia đồ họa, nhà lưu trữ và các bộ phận repro. Cho dù bạn có ý định quét bản đồ, bản vẽ, áp phích, báo hay mỹ thuật, máy quét này sẽ luôn nắm bắt mọi chi tiết chính xác như bạn nhìn thấy.
Danh mục: