Máy scan Contex SD One+ 24

SD One + gói một lượng giá trị khổng lồ vào phạm vi nhẹ gồm 24 inch máy quét và 36 36 máy quét. Với độ chính xác cao và công nghệ CIS, bạn có thể tin tưởng SD One + hoàn thành công việc.
Danh mục: