Plustek PL4080 – Máy scan Plustek SmartOffice PL4080

Máy scan Plustek SmartOffice PL4080 được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cao nhất của doanh nghiệp về chất lượng hình ảnh, yêu cầu của người dùng về khả năng xử lý giấy và độ tin cậy.
Danh mục: