Plustek PS30D Plus – Máy scan Plustek SmartOffice PS30D Plus

Máy scan Plustek SmartOffice PS30D Plus mang đến khả năng quét tốc độ, chất lượng ảnh và xử lý giấy hiệu quả, máy tương thích và tích hợp dễ dàng với các ứng dụng xử lý tài liệu. PS30D Plus được thiết kế để phục vụ trong môi trường làm việc cần sự chuyên nghiệp, PS30D dễ dàng xử lý các nhiệm vụ quan trọng hoặc công việc quét hàng ngày nhờ vào tốc độ quét lên đến 30 trang/phút ở thang xám (200 & 300dpi) và quét ấn tượng ở chế độmàu với 25 trang/phút (200dpi).
Danh mục: