Phần mềm tối ưu và cải thiện tốc độ Internet

Đánh giá

Với TCP Optimizer, người dùng có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập của hệ thống, giúp tăng tốc độ kết nối Internet mà không cần có nhiều kiến thức về mạng hoặc giao thức.

 

 

Sau khi tải TCP Optimizer, người sử dụng có thể dùng ngay mà không cần cài đặt. Tuy nhiên, người dùng nên sao lưu trạng thái hiện tại của hệ thống để đề phòng bất trắc. Để thực hiện điều này, nhấn File -> Backup current settings từ menu của phần mềm rồi chọn vị trí để lưu lại file thuộc tính.

Trong trường hợp cần khôi phục lại trạng thái của hệ thống như ban đầu, người sử dụng chỉ việc chọn File -> Restore Backed up Settings rồi chọn file đã lưu lại ở trên.

– Để bắt đầu sử dụng phần mềm, tại mục Connection Speed, lựa chọn tốc độ tối đa của dịch vụ Internet đang sử dụng. Ví dụ trong hình minh họa dưới đây, tốc độ tối đa là 512 Kb/giây (tốc độ này có thể tìm thấy trong hợp đồng với nhà cung cấp)

– Đánh dấu tùy chọn Optimal Settings ở bên dưới để phần mềm tự động tiến hành các thiết lập và thay đổi trên hệ thống sao cho đường kết nối Internet được tối ưu.

– Trong trường hợp có kiến thức về giao thức và mạng máy tính, người dùng có thể chọn chọn Custom Settings để tự thiết lập các giá trị theo ý mình.

– Nhấn nút Apply Changes.

– Một hộp thoại hiện ra cho thấy các thiết lập sẽ được thay đổi, trong đó bao gồm cả các khóa trong registry của hệ thống. Nhấn OK để xác nhận.

– Khởi động lại hệ thống để thiết lập có tác dụng.

Lưu ý: Tốc độ kết nối Internet không thể vượt quá tốc độ tối đa của hợp đồng giữa người dùng và nhà cung cấp.