Kodak i5600 – Máy scan Kodak i5600

Máy scan Kodak i5600 mang tính đột phá, logic và lập trình cung cấp lợi thế cho ngày hôm nay và ngày mai – bao gồm cả đường dẫn cấp phát bộ nhớ và xử lý tối ưu hóa, và khả năng tùy biến cho dòng công việc của bạn.
Danh mục: