Kodak i730 – Máy scan Kodak i730

Máy scan Kodak i730 cung cấp tất cả những ưu điểm của máy quét ngày một tốt hơn: tốc độ bạn cần, tính năng tự động như tự động định hướng hình ảnh xuất sắc mọi thời gian, và hiệu suất gồ ghề, đáng tin cậy.
Danh mục: