Kodak i600 – Máy scan Kodak i600

Máy scan Kodak i600 bao gồm hầu như tất cả tính năng mà bạn cần. Màu sắc, bitonal và grayscale hình ảnh. Màu sắc tự động phát hiện. Điện tử màu d-ropout. Trước khi quét tài liệu imprinting. Khả năng kết nối nhanh IEEE-1394 (FIREWIRE). Cải thiện phát hiện bằng siêu âm đa nguồn cấp dữ liệu. Và nhiều hơn nữa!
Danh mục: