Máy scan 3D – LMI Advance R1x

Công nghệ LMI HDI Advance R1X là máy quét 3D của LMI Technologies, một nhà sản xuất có trụ sở tại Canada. Công nghệ LMI HDI Advance R1X sử dụng công nghệ quét màu 3D có cấu trúc trắng.
Danh mục: