Máy scan 3D – LMI Advance R3x

Máy scan 3D R3x sử dụng kỹ thuật số quét đối tượng vật lý chỉ trong vài giây. Hệ thống này là lý tưởng cho các công ty nhà sản xuất sản phẩm, hiệu ứng hình ảnh studio, phòng thí nghiệm nghiên cứu và các trường đại học cần đo 3D phức tạp.
Danh mục: