Máy scan 3D – LMI HDI 120

Dòng HDI 120 của LMI Technologies là các hệ thống quét 3D tiên tiến sử dụng công nghệ chiếu LED xanh. Các công nghệ LMI HDI 120 được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi phụ thuộc vào kết quả quét chính xác và lặp lại, xuống 60 micron
Danh mục: